Senteret sitt bannerbilde

Storgata Legesenter - Notodden

Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det nå tilrettelagt for timebestilling via SMS og på nett, og du kan også bestille resept på faste medisiner på nett.  Ellers er du som før velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Hvis du bestiller time på SMS før kl.10 vil du få time hos din FASTLEGE SAMME DAG.

For å få dette til å fungere vil det bli satt opp færre timer frem i tid, men der det er nødvendig vil vi selvfølgelig fortsatt bestemme kontrolltimer.

Du vil finne en del informasjon om legesenteret her på sidene og vi håper du vil ha nytte av hjemmesiden.

 Aktuelt

Nye leger ved Storgata Legesenter: Gupta har sluttet og ny fast lege er Nusrat Hussain, i tillegg har Khan sluttet og var vikar; Hussain Al-Hamadani

5. januar 2018

Vi har 2 nye leger, som innebærer at vi har svekket kapasitet. Du bes derfor angi hvor viktig du mener det er å få time i dag.

1: ønsker time   2: viktig å få time   3: Må ha time

Du gjør det lettere å finne time til deg når du skriver hvilken lege du har.

Prioriter hva du vil ta opp. Du kan ikke regne med å ta opp flere problemstillinger dersom avsatt tid er brukt.

Du kan bestille time på nett direkte, eller sende SMS.