Senteret sitt bannerbilde

Nye leger ved Storgata Legesenter: Gupta har sluttet og ny fast lege er Nusrat Hussain, i tillegg har Khan sluttet og var vikar; Hussain Al-Hamadani

5. januar 2018

Vi har 2 nye leger, som innebærer at vi har svekket kapasitet. Du bes derfor angi hvor viktig du mener det er å få time i dag.

1: ønsker time   2: viktig å få time   3: Må ha time

Du gjør det lettere å finne time til deg når du skriver hvilken lege du har.

Prioriter hva du vil ta opp. Du kan ikke regne med å ta opp flere problemstillinger dersom avsatt tid er brukt.

Du kan bestille time på nett direkte, eller sende SMS.