Dr.Selma har avsluttet sitt arb. ved legekontoret. Det er en vikarlege der nå.