dr Moskvill har ferie i uke  25, 26, 29,30,31,32

dr Khan har ferie i uke 25-28, 32

dr Galina har ferie i uke 29-31

dr Gupta har ferie i uke 27, 28