Det vil ikke være mulig å bestille time gjennom HelseRespons til Dr. Galina Halvorsen eller noen annen lege som var tilknyttet Storgata legesenter.

Ta kontakt med Tinneberget legesenter  telefon  350 15 620.